Coalitieakkoord 2014

Beste leden van VVD-Leefbaar Uden,

VVD-Leefbaar Uden komt weer in de coalitie! Afgelopen donderdag is het coalitieakkoord ondertekend en op 8 mei zal in een extra raadsvergadering dit formeel worden bekrachtigd. Wellicht heeft u dit goede nieuws al via de media vernomen, maar wij willen u ook graag via deze weg informeren.

In de bijlage treft u het coalitieakkoord van VVD-Leefbaar Uden, Jong Uden, Gewoon Uden, D'66 en PvdA aan. Dit is het resultaat van het formatieproces zoals dat na de verkiezingen van 19 maart heeft plaatsgevonden. Deze coalitie heeft als kenmerk dat de politieke denklijnen van deze partijen grotendeels overeenkomen en dat heeft de vorming van deze coalitie duidelijk bevorderd. Hierdoor is een samenwerking tot stand gekomen die kan rekenen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad.

Een akkoord die voortborduurt op het succesvolle beleid van de afgelopen jaren met daarin natuurlijk nieuw accenten. Uden heeft zich namelijk de laatste jaren flink ontwikkeld. Deze ontwikkeling willen wij vasthouden. Een belangrijke basis is het behoud van het sociale vangnet, kwalitatief goede voorzieningen, goede onderwijsmogelijkheden, verantwoorde zorg, lage lasten voor de inwoners en mogelijkheden voor groei. Geen groei om de groei, maar om Uden de ruimte te geven zich te ontwikkelen in de toekomst.

De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. De drie transities in het sociale domein waarbij taken vanuit de rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld, hebben een grote impact op de organisatie. Ook in het ruimtelijk en economisch domein voltrekt zich een transitie: groei maakt plaats voor organische ontwikkeling. Om de gemeente Uden klaar te maken voor de toekomst. Om onze woon- en winkelstad, ons innovatieve bedrijfsleven en ons sterke verenigingsleven verder op de kaart te zetten. Om bedrijven en burgers te ondersteunen met een vlotte en efficiënte dienstverlening. Vrijetijdseconomie wordt steeds belangrijker; het gaat meer om beleving van wat Uden te bieden heeft. Het is aan ons om deze nieuwe uitdagingen in ambities concreet te maken.

Ook zijn de kandidaat-wethouders bekend gemaakt en de portefeuilles verdeeld. René Peerenboom zal als wethouder onze partij blijven vertegenwoordigen. Zijn portefeuille blijft nagenoeg hetzelfde (voor details: laatste bladzijde van het coalitieakkoord). Marcel Delhez zal als wethouder moeten aftreden. Uiteraard gaan we hem nog op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet als wethouder in de afgelopen zeven jaar. Doordat René wethouder blijft, zal Anne Marie Kamp worden geïnstalleerd als raadslid.

Ik kijk met voldoening terug op deze formatie. Ondanks de hectische start heeft het proces in een prettige en constructieve sfeer plaatsgevonden en heeft in een betrekkelijk korte tijd dit mooie resultaat opgeleverd. Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die hieraan hebben bijgedragen.

In de ledenvergadering van 21 mei a.s. zullen wij eea nader mondeling toelichten en eventuele vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Peter van den Heuvel,
Formateur en voorzitter VVD-Leefbaar Uden

Voor bijlage Coalitieakkoord klik hier .