Begroting 2015 rond'Het zit er allemaal weer in'


UDEN - Uitgaven verminderen, maar ook investeren in wegen, werk, centrum en zorg. "Het zit er allemaal weer in", zegt wethouder financien René Peerenboom over de gemeentebegroting 2015. Er staat voor 4 miljoen aan investeringen gepland. Grote bezuinigingen worden niet ingevoerd en de lasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd.

De begroting is structureel sluitend met een klein overschot van ongeveer drie ton. `Dat klinkt tegenstrijdig, omdat er in 2015 nog een tekort is van 479.000 euro. Maar we zien op langere termijn de plus door bepaalde investeringen op te schuiven. We kunnen uitgaven opvangen met de inkomsten en zelfs kan gaan werken aan betere financiële positie. Het behoud van het sociaal vangnet, goede voorzieningen, ruime onderwijsmogelijkheden, verantwoorde zorg, lage lasten voor inwoners en mogelijkheden voor groei, zijn de belangrijkste pijlers. 2015 wordt nog een lastig financieel jaar, maar het wordt beter.`

Investeringen
Er zijn voor ruim 4 miljoen aan nieuwe investeringen gepland. De grootsten zijn de opknapbeurt van het Brabantplein (€ 175.000), Veghelsedijk ( € 565.000) en het aanleggen van de Verlengde Noordlaan in Odiliapeel (€ 1.925.000). Ook wordt er extra geld vrijgemaakt om mensen aan het werk te helpen (€ 300.000). Voor 2016 staan de vervanging/uitbreiding van de kunstgrasvelden UDI’19/Beter Bed en Hockey Club Uden, de vervangende nieuwbouw van het Udens College (€ 625.000) en de herinrichting van de Marktstraat (€ 810.000) op de planning.

Uitgaven
Uden gaat haar structurele uitgaven verminderen met 393.000 euro. Het gaat hierbij vooral om het schrappen van overtollige reserveringen en subsidies. De subsidie van 48.000 euro voor centrumpromotie wordt vanaf 2016 afgebouwd. Die inzet van de gevelreclame heffing staat daar los van. De bedoeling is dat Uden promotie en de Citymarketeer meer samen optrekken. Voor de laatste is opnieuw 66.000 euro vrijgemaakt voor dekomende drie jaar. Verder hoopt de gemeente dat het Museum voor Religieuze Kunst in de toekomst meer bezoekers trekt zodat uiteindelijk de subsidie van 275.000 euro per jaar in 2017 met 45.000 euro verminderd kan worden. Uden wil verder vorm geven aan participatie in de breedste zin van het woord, zoals bij ‘Udenaar de toekomst’ en 'G1000’. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 6 november, aanvang 14.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis.

Meer weten ? Klik hier

Bron : Kliknieuws