VERKIEZINGEN 18 MAART 2015

GA STEMMEN !!!

Meer dan ooit ligt het lot van iedereen in de handen van de stemmers op 18 maart. De juiste keuze bepaalt hoe wij ons prachtige land verder vorm gaan geven. We hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar we zijn op de goede koers.
De zware bezuinigingsmaatregelen zorgen ervoor dat we nu beter en daadkrachtiger kunnen handelen om in de nabije toekomst Nederland, uw provincie, uw gemeente en vooral UW BUURT nog veiliger, economisch stabiel en vooral gezond te maken.

Dat kan alleen als wij op uw stem kunnen rekenen. Want ook al klaagt iedereen dat het anders moet, of dat de gekozen koers niet goed is, laat dit dan duidelijk merken ! Wij hebben in een VRIJ en DEMOCRATISCH land telkens de mogenlijkheid om een EIGEN KEUZE te maken. Nu en in de toekomst willen we dat houden. Uw stem bepaalt dit !

Niet stemmen betekent dat U de controle uit handen geeft.
Niet stemmen betekent dat U het recht om een vertegenwoordiging te kiezen weggeeft.
Niet stemmen betekent dat U anderen voor U laat kiezen of dat nou goed of niet goed gaat !

LAAT UW STEM TELLEN !

In Uden hebben wij twee raadsleden die zich kandidaat hebben gesteld om UDEN te vertegenwoordigen, bij de Provincie en bij het Waterschap. Alleen Uw stem bepaalt of wij als Udense gemeenschap ook in de toekomst de juiste koers kunnen vasthouden !

De Udense kandidaat voor Provinciale Staten :
De Udense kandidaat voor Waterschap Aa en Maas :

LAAT UW MENING NIET VERLOREN GAAN!!!