Jan Hens
Mijn naam is Jan Hens, ik ben gemeenteraadslid in de Gemeenteraad van Uden en fractie voorzitter van VVD-Leefbaar Uden.
Met trots sta ik op lijst 5 nr 15 van de aankomende Waterschaps verkiezingen op 18 Maart 2015. De VVD houdt koers, en dat is de kracht van en voor Brabant. Als VVD in Brabant hebben we een verplichting en een visie naar onze inwoners toe, en die willen we ook na de aankomende Waterschaps verkiezingen doorzetten. We willen de ingezette koers aanhouden. Wat betekent het Waterschap voor u, en waar staat deze voor in Uden ?

De zorg voor het beheren van een veilig en beschermd watersysteem.
Een watersysteem wat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Dat is een eerste prioriteit.

Focus leggen op de kerntaken van het waterschap:
Veilig wonen, beschermd door dijken en andere noodzakelijk maatregelen.
Hoogwater te voorkomen.
Tegengaan van water overlast, en het tegengaan van te veel water.
Verbetering van onze water kwaliteit.
Goede water kwaliteit, continue innoveren in goede watersystemen

Ondernemers faciliteren in ontwikkelingen.
Ervoor zorgen om met een kleine overheid en minimale regelgeving de ruimte bieden aan ondernemers.
Bedrijven steunen bij landbouwbeleid.
Het versterken van de regionale economie.

Wij staan voor lage gemeentelijke heffingen.
De heffingen van de Waterschappen in Brabant behoren al tot de laagste in Nederland. Wij sterven ernaar deze nog verder omlaag te brengen. Maar dit dient verantwoord te zijn, zonder de veiligheid in gedrang te brengen. Dit zijn allemaal heldere keuzes voor goed en veilig water, in Brabant maar ook voor Uden !

De Brabantse VVD houdt koers, ook voor de Udenaren.

Ik hoop dat ik u vertrouwen krijg en dat ik op 18 Maart op Uw stem mag rekenen.

Jan Hens
Lijst 5 nummer 15 Waterschaps verkiezingen 2015.