VERKIEZINGEN 18 MAART 2015

GA STEMMEN !!!

Meer dan ooit ligt het lot van iedereen in de handen van de stemmers op 18 maart. We hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar we zijn op de goede koers.
Dankzij die koers krijgen we een beter en daadkrachtiger Nederland. Door Uw vertrouwen kunnen wij handelen om in de nabije toekomst Nederland, uw provincie, uw gemeente en vooral UW BUURT nog veiliger, economisch stabiel en vooral gezond te maken.

Dat kan alleen als wij op uw stem kunnen rekenen. Laat dit duidelijk merken door te gaan stemmen. Wij hebben in een VRIJ en DEMOCRATISCH land telkens de mogenlijkheid om een EIGEN KEUZE te maken. Nu en in de toekomst willen we dat houden. Uw stem bepaalt dit !

LAAT UW STEM TELLEN !

In Uden hebben wij twee raadsleden die zich kandidaat hebben gesteld om de UDENSE gemeenschap te vertegenwoordigen, bij de Provincie en bij het Waterschap. Alleen Uw stem bepaalt of wij als Udense gemeenschap ook in de toekomst de juiste koers kunnen vasthouden !

De Volkelse kandidaat
voor Provinciale Staten :
De Udense kandidaat
voor Waterschap Aa en Maas :

LAAT UW MENING NIET VERLOREN GAAN!!!