Algemene Ledenvergadering 2015

Op woensdag 13 mei aanstaande zal de jaarlijkse ledenvergadering van VVD-Leefbaar Uden plaatsvinden. De leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging met agenda toegestuurd. De vergadering zal plaatsvinden bij de Brabantsehoeve, Zeelandsedijk 29 Volkel, en vangt aan om 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid iets te drinken (voor eigen rekening).

Omdat het enige tijd geleden is dat wij allen bij elkaar zijn gekomen heeft het bestuur bedacht dat het aardig is om voor de vergadering bij elkaar te komen. Voor de liefhebbers staat er vanaf 18.00 uur een BBQ klaar. De kosten van de BBQ met drankjes zijn voor eigen rekening. In verband met het reserveren van een en ander vernemen wij graag voor vrijdag 24 april of U bij de vergadering aanwezig zult zijn en of U deelneemt aan de BBQ.
Wij zien de leden met veel plezier tegenmoet om te praten over de koers van de fractie !


Bestuur VVD-Leefbaar Uden