Schriftelijke vraag VVD-Leefbaar Uden

“ Bewegwijzering parkeren en centrum “ moet beter

VVD-Leefbaar Uden is door bezoekers en ondernemers van het Centrum aangesproken op het ontbreken van adequate bewegwijzering. Door eigen waarnemingen hebben wij dit ook vastgesteld. En vonden wij het daardoor zeker nu noodzakelijk om met onderstaande schriftelijke vragen, het college extra aandacht te vragen naar snelle oplossingen hiervoor.

Onderwerp: bewegwijzering parkeren en centrum.

Voor de bereikbaarheid van ons winkelcentrum zijn voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van groot belang. Belangrijk is ook dat er een duidelijke en herkenbare bewegwijzering naar deze parkeerplaatsen dient te zijn. Ook is voor een vlotte doorstroming een goede bewegwijzering naar het centrum voor bezoekers van buiten Uden van groot belang.

Onderstaande een samenvatting van vragen waarbij wij het College willen aansporen de bewegwijzering naar parkeerplaatsen en Centrum spoedig te verbeteren. VVD-Leefbaar Uden is door bezoekers en ondernemers van het Centrum aangesproken op het ontbreken van adequate bewegwijzering. Door eigen waarnemingen hebben wij dit ook vastgesteld.

Schriftelijke vragen :
De parkeerverwijsborden (zogenaamde PRIS-borden) wijken vaak af van de daadwerkelijke bezetting van de parkeerplaatsen, en zijn ook regelmatig buiten werking.
Verder ontbreekt in de nabije omgeving naar de parkeergarage Promenade de verwijzing hiervan, en ontbreekt er op een aantal PRIS-borden de aanduiding van de parkeergarage Promenade.

Het College is onlangs gestart met een pilot voor 40 abonnementen van parkeergarage Promenade voor omwonenden. Deelt het College ons uitgangspunt dat er ten alle tijden voldoende parkeergelegenheid over dient te blijven voor het winkelend publiek?
Ter verbetering voor het ontbreken van duidelijke bewegwijzering “Centrum Uden" op diverse aanrijdroutes van belangrijke kruispunten en rotondes voor het bereiken van het centrum van Uden.

Verder vragen we of het College bereid is om de raad te informeren over de maatregelen die men gaat nemen naar aanleiding van bovenstaande knelpunten en de bijbehorende planning van uitvoering.

In het Brabants Dagblad van 30 december j.l. word in een uitgebreid artikel hierover de benodigde en juiste aandacht aan besteed.

Uden, 28 December 2015