Algemene Ledenvergadering 2016

Uden, 9 mei 2016

Het bestuur en fractie nodigen alle leden van VVD Leefbaar-Uden uit voor de volgende ledenvergadering op dinsdag 17 mei 2016. Deze ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden. De bijeenkomst vind plaats bij Café Meneer Prinsen op de St.Jansstraat.
Aanvang vergadering is om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur

De agenda en uitnodiging is reeds toegestuurd aan de leden. Mocht U die niet ontvangen, geef dan uw email adres door aan secretariaat. De voorzitter, Peter van den Heuvel zal een presentatie houden, en de fractie en wethouder zullen U op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Namens Bestuur VVD/Leefbaar Uden

De secretaris,
R.Michielsen