Colleges Uden en Landerd willen nieuwe Maashorst gemeente

UDEN | De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden en de gemeente Landerd gaan onderzoeken op welke wijze zij, op basis van gelijkwaardigheid, samen een nieuwe Maashorstgemeente willen vormen. De resultaten van dit onderzoek, inclusief een plan van aanpak, worden uiterlijk in februari 2017 aan de gemeenteraden van Landerd en Uden opgeleverd. De beide gemeenteraden nemen vervolgens een besluit over de vorming van een Maashorstgemeente.

Deze verkenning is een eerste stap in de richting van het vormen van een Maashorstgemeente. Een groene gemeente met een goed woon-en leefklimaat, met een sterke economie, een regionaal voorzieningenniveau, gecombineerd met de eigenheid van de kernen en een recreatief aantrekkelijk gebied. Bij deze verkenning worden de beide gemeenteraden, de inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen intensief betrokken.

Uden en Landerd zien dat als een belangrijke eerste stap in de vorming van een Maashorstgemeente. Hierbij is nadrukkelijk van belang dat Bernheze eventueel later aan kan sluiten als zij dit wil.

Bron : Udens Weekblad en MooiUden.nl