"Niet doorgaan van Luchtmachtdagen jammer"

Deze week neemt loco-burgemeester Rene Peerenboom de rubriek Bellen met de burgemeester even over van Henk Hellegers. Peerenboom vertelt onder andere over de vorming van de Maashorstgemeente, de afgelaste luchtmachtdagen, overleg met Agrifood Capital in Den Bosch en een overleg met Area.

Door: Aileen van Tilburg

"Afgelopen week is bekendgemaakt dat we de vorming van één Maashorstgemeente samen met Landerd verder gaan verkennen. Dit is ook in lijn met de wens van de gemeenteraad van Uden. Het College heeft intensief overleg gehad met Landerd. De komende tijd wordt er intensief gesproken met onder andere burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo willen we een perspectief creëren voor het vormen van de Maashorstgemeente. Hoe gaat die gemeente eruitzien en wat is belangrijk? In februari willen we een rapport presenteren met daarin de meerwaarde van een Maashorstgemeente. Daarna nemen de gemeenteraden een beslissing. We hopen 1 januari 2020 deze Maashorstgemeente te kunnen vormen."

"Verder heb ik woensdag een COVM-vergadering gehad met bestuurders, de omwonenden van Vliegbasis Volkel en Defensie. Tijdens dat overleg is bekendgemaakt dat er in 2017 geen open Luchtmachtdagen zullen plaatsvinden. Ik vind dat erg jammer voor het publiek en alle verenigingen die door het regelen van het parkeren extra inkomsten voor hun club zorgden. Ik had mij er zelf ook al op verheugd. Toch begrijp en respecteer ik het besluit van Defensie. Er is de laatste jaren veel bezuinigd op Defensie en het belangrijkste is dat zij de landstaak goed kunnen vervullen. Daar ligt nu de prioriteit en dat is begrijpelijk."

"Ook was er een overleg in Den Bosch met de Agrifood Capital. We hebben gesproken over de verdeling van bedrijventerreinen in de regio. Er is gebleken dat er te veel hectares gereserveerd zijn voor bedrijventerreinen. Voor Uden betekent dit dat er geen bedrijventerrein wordt gerealiseerd aan de zuidkant van Hoogveld Zuid. Daar komt nu een groot zonnepanelenpark. Zo kunnen we de aangekochte grond toch efficiënt inzetten op een duurzame manier."

"Donderdag hebben we overleg gehad met het management en bewonersraad van Area en onze gemeenteraad over de prestatieafspraken voor het komende jaar. Er moet onder andere afgesproken worden hoeveel nieuwe sociale huurwoningen erbij komen en hoe we de huisvesting van statushouders gaan regelen. We zitten op één lijn, dus we hopen dat we in december de afspraken voor 2017 hebben vastgesteld."

"Tot slot nog een korte vooruitblik op de aankomende week. Vrijdag wordt het kindcentrum in Odiliapeel geopend, een hele belangrijk voorziening voor het dorp. Ik verheug mij er dan ook ontzettend op om de opening te verrichten. Aan het einde van de middag is er een open huis, iedereen is dan welkom om een kijkje te komen nemen. Ik raad dat zeer aan, want het is echt schitterend geworden!"


Bron : Kliknieuws >> Klik hier voor origineel <<