Zorgen VVD-Leefbaar Uden door komst reclamezuil Industrielaan

Uden - De fractie VVD-Leefbaar Uden maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid door de komst van de reclamezuil op de Industrielaan aan de kant van Volkel. De fractie wil dat de zuil op korte termijn wordt verwijderd.

De reclamezuil staat ter hoogte van het kruispunt met de Oude Udenseweg. De Werkgroep Verkeersveiligheid Volkel en Fietsforum Uden betiteld deze kruising als zeer gevaarlijk. Dit wordt bevestigd in de overleggen over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Precies op dit drukke punt kruist het auto- en vrachtverkeer het voetgangers- en fietsverkeer van en naar de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Het is voor alle verkeersdeelnemers belangrijk om juist op deze gevaarlijke kruising goed op te letten. Pal hiernaast is dus nu een digitale reclamezuil geplaatst vanuit de richting Volkel. Volgens VVD-Leefbaar Uden is deze locatie niet juist gekozen. Het passerend verkeer blikt (onbewust) richting de zuil en wordt afgeleid van de gevaarlijke kruising met dagelijks overstekende kwetsbare groepen, zoals scholieren en ouderen.

Vragen
De fractie van VVD-Leefbaar Uden staat dus niet achter de keuze van een reclamezuil op de betreffende locatie en vindt het onverantwoord om deze situatie langer te handhaven. De volgende vragen zijn gesteld aan het college: Onderkent het college de geschetste onveilige situatie? Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat deze zuil per direct wordt uitgeschakeld? Kan het college er zorg voor dragen dat de betreffende zuil op korte termijn worden verplaatst naar een veiligere locatie?

Overigens vindt VVD-Leefbaar Uden de komst van de vier reclamezuilen een verfraaiing en zijn zij blij met de extra mogelijkheden om de passanten te informeren en Uden te presenteren.

Bron : Artikel 21-10-2016 op MooiUden.nl