Lokaal het verschil maken !

Zoals alle partijen in de Udense gemeenteraad proberen onze raadsleden en wethouder de wensen van de burger zo goed mogelijk in te vullen. Hiertoe zijn natuurlijk de gewone manieren van contact maken toereikend. Je spreekt de raadsleden of wethouder aan als je ze tegenkomt, of je schrijft een brief of email. Maar het kan ook anders door te reageren via Social Media of andere creatieve manieren.

De VVD organiseert regelmatig bijeenkomsten om met de burgers te overleggen wat er nog meer gedaan kan worden om de gemeenschap, de buurt te verbeteren. Ook in de komende periode zal dit weer in de gemeente Uden gaan plaats vinden.

Maar belangrijker is, waar wilt U over praten ? Wat vind U belangrijk dat er in Uden beter of anders kan ? Wat moet er op de Udense Agenda komen te staan ?

Laat ons weten wat U wilt ! Schrijf naar mail@vvd-leefbaaruden.nl wat U graag anders zou willen zien. Wij nemen contact met U op zodat iedereen zich gehoord voelt.

Standpunten van de VVD over allerlei onderwerpen vindt u HIER. Deze kunnen natuurlijk afwijken van wat de lokale afdeling vind. In Uden is er de bijzondere combinatie van VVD en Leefbaar Uden als een partij. Lokale standpunten zijn hier sterker door vertegenwoordigd. Wat vind U daar van ?