Toekomst Maashorst gemeente

VVD-Leefbaar Uden betreurt het genomen besluit van de gemeenteraad van Landerd. 
Als fractie hebben wij de afgelopen maanden constructief en intensief met de Gemeenteraden van Landerd en Uden samengewerkt en daarmee een plan van aanpak opgesteld voor de verkenning van de “Maashorstgemeente “.  

Afgelopen 16 maart 2017 hebben beide gemeenteraden dit onderwerp in de Raadsvergadering behandeld. De gemeenteraad van Uden heeft ingestemd met het plan van aanpak. Een meerderheid van de gemeenteraad van Landerd heeft helaas niet ingestemd met dit plan van aanpak voor een verkenning van de Maashorstgemeente.  

VVD-Leefbaar Uden heeft zich meerder malen uitgesproken om met veel vertrouwen samen met Landerd (en bij voorkeur ook met Bernheze) de volgende stap te gaan zetten, naar die stip op de horizon.  Het door de gemeenteraad van Landerd genomen besluit betreuren wij zeer en zien dat als een gemiste kans.  

Wij hebben veel vertrouwen in de toekomst en zien Uden als een financieel stabiele en krachtige gemeente.  

VVD-Leefbaar Uden houdt vast aan koers om Uden nog mooier te maken, en in alle opzichten nog meer te versterken voor de regio.   

Jan Hens,
Fractievoorzitter VVD-Leefbaar Uden

Mocht U vragen hebben dan horen wij dit graag. Mail naar Mail@vvd-leefbaaruden.nl

Uden, Maart 2017