Schriftelijke vraag Afvalinzameling

De fractie van VVD-Leefbaar Uden diende een aantal vragen in bij het college over de afvalinzameling. Het raadslid Jeroen Willems vraagt aandacht voor dit onderwerp dat veel burgers raakt. Hieronder een overzicht van de gestelde vragen :

Vanaf 1 december 2017 wordt er in onze gemeente gestart met een nieuwe manier van afval inzamelen. De doelstelling is om een betere scheiding van afval te realiseren. Diverse afvalproducten kunnen hergebruikt worden. Hierdoor blijft de afvalstoffenheffing uiteindelijk ook laag. Om tot een nieuwe manier van afval inzamelen te komen heeft de gemeente Uden een pilot uitgevoerd in een deel van Uden. De resultaten van de pilot zijn gecommuniceerd naar de burgers. Bepaalde zaken zijn nog onduidelijk voor de burgers. Het gaat onder meer om: 

A:     het oud papier wordt - zoals dit al jaren gebeurt - opgehaald door de verenigingen. Over de wijze van inzameling is geen melding gedaan naar de burgers.
B:     De inzameling van plastic wordt aangevuld met blik en drankkarton. Dit vraagt om een plastic zak die hier geschikt voor is.
C:     Om plastic aan te bieden kan er gebruik gemaakt worden van een ring (kroonring) die aan een lantaarnpaal bevestigd kan worden. Hier kan vervolgens de plastic zak aangehangen worden. Op deze wijze hangen de plastic zakken geconcentreerd bij elkaar. De kans dat zakken wegwaaien vermindert daardoor.

De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Bent u met ons van mening dat bovenstaande informatie gecommuniceerd dient te worden naar de burgers en kunt u aangeven wanneer dat gebeurt?

2. Kunt u bevestigen dat de wijze van oud papier inzamelen bij verenigingen onveranderd blijft en kunt u aangeven welke verenigingen dat nu doen?

3. Wat verandert er per 1 december 2017 in de kwaliteit van de plastic zak. Er komen immers scherpere onderdelen bij. Dat vraagt om een zak die hier voldoende tegen bestand is.

4. Zijn de kroonringen al beschikbaar? Worden deze op verzoek van de burger(s) door de gemeente bevestigd? Zijn deze - als er veel aanvragen zijn - voldoende beschikbaar?

>> Download ingediende vraag hier <<