Algemene Beschouwingen 2017

Dit jaar presenteert het college wederom een structureel sluitende begroting, en alweer geen lastenverhoging !!!. Offertes zijn gehonoreerd, er komt een lastenverlichting voor onze burgers en ons sociaal vangnet blijft overeind.

Sterker nog, het sociaal vangnet wordt met het nieuwe armoedebeleid verder verstevigd. Wij zijn trots en spreken dat ook volmondig uit. Financieel voldoen we aan alle gestelde eisen en zijn we zelfs in staat om voor 2018 onze reservepositie te versterken.

Ook de winstprognose van het grondbedrijf is aan het verbeteren door verkopen van bouwkavels voor woningen en bedrijven. We kunnen zelfs weer na gaan denken over extra dingen die we zouden willen doen. De tijd van bezuinigen, beknibbelen en onzekerheid is nu echt voorbij.

VVD-Leefbaar Uden vindt het belangrijk alert te blijven op een stabiele en toekomstbestendige begroting en te zorgen voor een goede reserve. We moeten de verantwoorde keuzes blijven maken voor vandaag, voor morgen maar zeker ook voor overmorgen als er ooit weer zwaar weer zou komen.

Hoe houden we Uden de mooie en gezonde gemeente die het is?
Dat is de vraag die VVD-Leefbaar Uden zich voortdurend stelt. De afgelopen vier jaar hebben we op basis van het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden’ de vitaliteit van Uden, Volkel en Odiliapeel vergroot. Volgend jaar komt er een nieuwe raad en een nieuw college. Zij kunnen met een gezonde financiële basis beginnen. We spreken het vertrouwen uit dat ook de nieuwe raad en het nieuwe college zal blijven samenwerken om Uden vitaal te houden.

Voor VVD-Leefbaar Uden zal deze koers de inzet worden van de verkiezingen. Uden, Volkel en Odiliapeel zullen zich moeten blijven doorontwikkelen om voor haar inwoners een goed woon-, werk- en leefklimaat te behouden. Niet passief of terughoudend, maar juist met durf en lef nieuwe ontwikkelingen blijven oppakken. Zodat de Gemeente Uden ook in de regio voor de toekomst een belangrijke speler blijft.

DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE BESCHOUWINGEN : KLIK HIER

Uden, 9 oktober 2017