VVD-Leefbaar Uden presenteert verkiezingsprogramma

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 presenteert VVD-Leefbaar Uden het verkiezingsprogramma 2014-2018. De speerpunten zijn gericht op een economisch, financieel en leefbaar gezond Uden.

Lijsttrekker René Peerenboom: "Er gaan veel zaken veranderen de komende jaren. VVD-Leefbaar Uden gaat alle uitdagingen aan met gezond verstand. Als het gaat over alle kabinetsbezuinigingen die nog onze kant op gaan komen dan mag u van ons verwachten dat VVD-Leefbaar Uden daarin de solide koers blijft varen die u van ons kent. Uden staat er gezond voor, Uden groeit. Dat willen wij op een verantwoorde manier blijven doen, die ook nog eens het beste is voor uw portemonnee."

Betrokkenheid maatschappelijk middenveld
Het verkiezingsprogramma is interactief tussen de leden tot stand gekomen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met maatschappelijke instellingen, waaronder UOV de Kring, ZLTO, HUVO, gebiedsplatforms, Compass, recreatieve ondernemers, de Idee├źnfabriek, de Maashorst en MRK.

Economisch gezond
  • Uden-Noord / Zorgpark verder ontwikkelen als nieuwe economische drager.
  • Actief aantrekken van nieuwe bedrijven en vergroting arbeidsmarkt.
  • Regionale samenwerking versterken.
Financieel gezond
  • Geen OZB-verhoging, geen hondenbelasting, geen toeristenbelasting.
  • De bouwleges blijven laag om nieuw- en verbouw te stimuleren.
  • Sociaal vangnet: voor diegene die dit nodig heeft, zorgen voor bestaansminimum.
Leefbaar gezond
  • Uden blijft woon- en plezierstad voor eigen inwoners en de regio.
  • Behoud en verder uitbouw van voorzieningen voor de leefbaarheid.
  • Beter openbaar vervoer en verkeersveiligheid voor auto's, fietsers en voetgangers.
Koers houden
"Een stabiele politieke koers heeft gezorgd voor duidelijke visie, goed beleid en daadkrachtige uitvoering. Veel resultaten zijn bereikt. Belangrijke projecten zijn gerealiseerd", aldus René Peerenboom. "VVD-Leefbaar Uden heeft daar met twee wethouders de afgelopen 8 jaar een grote invloed op gehad. Dat is ook onze inzet voor na de verkiezingen op 19 maart 2014. Uw stem op VVD-Leefbaar Uden geeft u de meeste zekerheid dat deze koers gehandhaafd blijft!"

Uw stem telt. Stem daarom op 19 maart VVD-Leefbaar Uden!

Het volledige verkiezingsprogramma is hier te lezen.Release : 18 januari 2014