Terug naar begin


Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

SAMENVATTING


Een gezond Uden ...

Economisch gezond!
 • Uden-Noord / Zorgpark verder ontwikkelen als nieuwe economische drager
 • Winkelcentrum verder verfraaien, te beginnen met Marktstraat
 • Actief aantrekken van nieuwe bedrijven en vergroting arbeidsmarkt
 • Niks doen is geen optie. Meedoen is voorwaarde
 • Regionale samenwerking versterken
Financieel gezond!
 • Geen OZB-verhogingen, geen hondenbelasting, geen toeristenbelasting
 • De bouwleges blijven laag om nieuw- en verbouw te stimuleren
 • Sociaal vangnet: voor diegene die dit nodig heeft, zorgen voor bestaansminimum
 • Beperking van regels
 • Opschaling van Uden is wenselijk, maar op korte termijn niet noodzakelijk
Leefbaar gezond!
 • Uden blijft woon- en plezierstad voor eigen inwoners en de regio
 • Goede zorg
 • Behoud en verder uitbouw van voorzieningen voor de leefbaarheid
 • Maatwerk voor realisatie en beheer van MFA's; draagvlak is een must
 • Beter openbaar vervoer en verkeersveiligheid voor auto's, fietsers en voetgangers

... daar plukt Uden de vruchten van!poster rene